MantaNorth Norge AS

Manta North bringer deg nærmere naturen

Initiativet ble til etter en diskusjon mellom arkitekter, ingeniører og sosiologer. Tenk på hvordan fremtiden vil utvikle seg. Menneskene står overfor en rekke problemer, og dermed er vi nødt til å tenke bærekraftig.

MantaNorth Norge AS er etablert av entusiastiske mennesker med lang erfaring innen finansiering av, og bygging av boliger.

MantaNorth er en måte å leve på.